Den finns runt omkring oss, statistiken. Ofta är det siffror i tabeller med rader och kolumner. Målet med statistisk illustration är att på ett enkelt och intresseväckande sätt få statistiken förståelig.

Fruktstatistik tagen från Jordbruksverkets hemsida.

   

En väg mot en hållbar framtid? Lyckoindextal, ”bruttonationallycka” eller GNH, Gross National Happines,  används idag parallellt till BNP för att beskriva ett lands tillväxtfaktorer.

 

Det är mycket som pendlar när man pendlar…