Projekt

Här är några av alla de projekt jag gjort de senaste åren.

”Leka många” en barnbokstolkning av dikten
”Konflikten är löst” av Lina Ekdahl.

En ny syn på vär(l)den. Ur mitt examensarbete ”nu”, som handlade om vår syn på oss själva utifrån reklam jämfört med vad vi mår bra av.