Projekt

Här är några illustrationer eller projekt gjorda de senaste åren.

Att arbeta med levande modell…
En serie med djurbilder under arbete.

Apropå…

 

”Leka många” en barnbokstolkning av dikten
”Konflikten är löst” av Lina Ekdahl.

 

En ny syn på vär(l)den. Ur examensarbetet ”nu”, som utforskade
vår syn på oss själva utifrån reklam jämfört med vad vi mår bra av.