Erfarenhet

  • Examen i Grafisk Design och Illustration från Konstfack, Stockholm
  • Tidigare utbildningar
    • Grafisk design och illustration Konstskolan Basis, Stockholm
    • Foto, målning, keramik, silversmide mm på olika kvällskurser
  • Modellbyggare och papperskonstnär
  • Illustrerar och skriver lästräningsböcker för grundskola genom EC Smallbooks.
  • Har examen som Markbyggnadsingenjör från Chalmers Universitet och har jobbat med mark och formgivning av vägar som projektledare och konsult under 12 år
  • Med naturen och oss själva i fokus utifrån ett djupare plan, så som Qeros i Peru ser på världen