Om mig

 • Utbildningar:
  • Examen i Grafisk Design och Illustration, Konstfack, Stockholm
  • Markbyggnadsingenjör, Chalmers Universitet, Göteborg
  • Grafisk design och illustration Konstskolan Basis, Stockholm
  • Foto, målning, keramik, silversmide mm på olika kvällskurser
 • Har jobbat med mark och formgivning av vägar som projektledare och
  konsult under 12 år
 • Modellbyggare och papperskonstnär
 • Illustrerar och skriver lästräningsböcker för grundskola genom
  förlaget EC Smallbooks.
 • Arbetar med hälso- och miljöfrågor knutna till en allomfattande syn
  på människa och natur och driver hemsidan Livet enligt Lena